RENergi-prosjektet på Haugalandet fokuserer på hvordan næringsaktører og kompetansemiljøer sammen kan omdanne spillenergi fra industrien til en grønn ressurs for andre næringer.

FNs Bærekraftsmål

RENergi-prosjektet bygger på FNs bærekraftsmål, og ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Flere av bærekraftsmålene handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på kloden vår. Energitilgang står sentralt ved så godt som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. En bærekraftige løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.

RENergi-mål

RENergi-prosjektet skal skape bærekraftig økonomisk vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser i hele regionen.

 

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.

Prosjekter og muligheter

RENergi-regionen på Haugalandet er rik på grønne energiressurser, kompetanse og nødvendig infrastruktur. RENergi-prosjektet fokuserer på hvordan offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen kan bidra til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser.

Les om våre ulike RENergi-prosjekter
RENergi-prosjektet fungerer som katalysator og koordinator for energi-samarbeid på tvers av verdikjeden.