RENergi-programmet på Haugalandet samler næringsaktører og kompetansemiljøer for å omdanne spillenergi fra industrien til en grønn ressurs for andre næringer.

FNs Bærekraftsmål

RENergi-programmet bygger på FNs bærekraftsmål, og ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Flere av bærekraftsmålene handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på kloden vår. Energitilgang står sentralt ved så godt som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. En bærekraftige løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.

RENergi-mål

RENergi-programmet skal skape bærekraftig økonomisk vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser i hele regionen.

 

Aktuelt

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår datasenter-avtale med Statkraft.

Smartby for klimamålene

Konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" viste hvordan Haugesund kan inngå i FNs smart cities-prosjekt.

Sikrer Haugalandet nok kraft

Statnett gjenopptar arbeidet med ny kraftledning til regionen.

Prosjekter og muligheter

RENergi-regionen på Haugalandet er rik på grønne energiressurser, kompetanse og nødvendig infrastruktur. Gjennom RENergi-programmet bidrar offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser.

Les om våre RENergi-prosjekter
RENergi-programmet fungerer som katalysator og koordinator for energi-samarbeid på tvers av verdikjeden.

Partnere

Gjennom RENergi-programmets partnerskap bidrar offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser.

Her er våre RENergi-partnere