RENergi-programmet på Haugalandet samler næringsaktører og kompetansemiljøer for å omdanne spillenergi fra industrien til en grønn ressurs for andre næringer.

FNs Bærekraftsmål

RENergi-programmet bygger på FNs bærekraftsmål, og ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Flere av bærekraftsmålene handler om å stoppe klimaendringene og ta vare på kloden vår. Energitilgang står sentralt ved så godt som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. En bærekraftige løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.

RENergi-mål

RENergi-programmet skal skape bærekraftig økonomisk vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser i hele regionen.

 

Aktuelt

Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

Viktige avtaler bringer oss nærmere mer klimavennlig energi for næringslivet på Haugalandet.

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår datasenter-avtale med Statkraft.

Smartby for klimamålene

Konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" viste hvordan Haugesund kan inngå i FNs smart cities-prosjekt.

Prosjekter og muligheter

RENergi-regionen på Haugalandet er rik på grønne energiressurser, kompetanse og nødvendig infrastruktur. Gjennom RENergi-programmet bidrar offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser.

Les om våre RENergi-prosjekter
RENergi-programmet fungerer som katalysator og koordinator for energi-samarbeid på tvers av verdikjeden.

Partnere

Gjennom RENergi-programmets partnerskap bidrar offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser.

Her er våre RENergi-partnere