Aktuelt

Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

Viktige avtaler bringer oss nærmere mer klimavennlig energi for næringslivet på Haugalandet.

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår datasenter-avtale med Statkraft.

Smartby for klimamålene

Konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" viste hvordan Haugesund kan inngå i FNs smart cities-prosjekt.

Sikrer Haugalandet nok kraft

Statnett gjenopptar arbeidet med ny kraftledning til regionen.

Norges hydrogenhovedstad

RENergi-programmet om H2 Valley under EnergiRike-konferansen

Smarte byer og bygder

FNs Smart Cities-prosjekt står i fokus på konferanse i Haugesund i august.

Skaper grønn vekst i Sauda

Industrielle sidestrømmer skal skape gode etableringsvilkår i kommunen.

Tar posisjon med H2 Valley

RENergi-programmet lanserer Hydrogen Valley på Haugalandet.

Regionalt energisamarbeid

RENergi-programmet skaper grønne arbeidsplasser

EnergiRikekonferansen 2019

En rekke sterke foredragsholdere til årets konferanse i august.