Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.

– Vi må tenke større!

Olav Linga oppfordret RENergi-partnerne til å våge å tenke større.

Mohn åpnet Partnerkonferansen

Ordfører i Haugesund manet næringslivet i regionen til å ta ledelsen i RENergi-arbeidet.

Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

Viktige avtaler bringer oss nærmere mer klimavennlig energi for næringslivet på Haugalandet.

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår datasenter-avtale med Statkraft.

Smartby for klimamålene

Konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" viste hvordan Haugesund kan inngå i FNs smart cities-prosjekt.

Sikrer Haugalandet nok kraft

Statnett gjenopptar arbeidet med ny kraftledning til regionen.

Norges hydrogenhovedstad

RENergi-programmet om H2 Valley under EnergiRike-konferansen

Smarte byer og bygder

FNs Smart Cities-prosjekt står i fokus på konferanse i Haugesund i august.

Skaper grønn vekst i Sauda

Industrielle sidestrømmer skal skape gode etableringsvilkår i kommunen.