Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.

Fornybar energi er en viktig del av klimaløsningen, og vil stå for 38% av Europas energibruk i 2040. Hva så med de resterende 62%?

– Vi er overbevist om at hydrogen vil komme til å spille en sentral rolle. Det er hydrogen som sammen med fornybart vil stå for avkarboniseringen av Europa, sa Øyvind Olsen i RENergi-programmet under årets partnerkonferanse.

– RENergi-programmet har arbeidet med hydrogen i to år, og det å utnytte hydrogen vil kunne gi oss store muligheter. Vi følger både den grønne og den blå hydrogenen, og ser dem samlet som ren hydrogen. Vi følger avkarboniseringen av prosessindustrien, og vi vil legge til rette for storskala eksport av hydrogen. Hydrogen vil spille en stor rolle i Europas fremtidige energiforsyning.

Flere pilotprosjekter

Olsen viste til at regionen har lange tradisjoner for hydrogenpiloter, og har for tiden flere gående. Vi følger disse prosjektene, lærer av dem og stimulerer til nye satsinger.

– Norges første hydrogen-ferje kommer i drift allerede neste år, og første teststrekning blir trolig i Rogaland. Eidesvik har bestilt verdens første utslippsfrie offshorefartøy, på ammoniakk. Tizir i Oda vurderer å gå i gang med en pilot, og vi tror også stålindustrien vil ta en viktig rolle.

Gjennom RENergi-programmets Hydrogen Valley-satsing er håpet å legge til rette for at flere aktører satser på hydrogen. Vi bidrar også økt fokus på hydrogen under ONS til høsten.

Gassco kan levere hydrogen til Europa

Gassco driver hele gassinfrastrukturen på norsk sokkel, og prøver hele tiden å finne nye bærekraftige løsninger.

Kan norske rør levere hydrogen? Ja, det kan de, forklarte administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund.

– I første omgang kanskje opp til 20-30% hydrogen i dagens naturgass. Men det vil være teknisk mulig å nå helt opp til 100% på sikt. Forutsatt en del justeringer. Ingen har bedre forutsetninger enn oss i dag på å levre gass på en børekraftig måte, og vi trenger mer gass. Vi må legge til rette for mer gass på norsk sokkel, og utvikle gode CCS-løsninger for karbonfangst og lagring, sa Leversund.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.