EnergiRikekonferansen 2019

6. og 7. august går den nasjonale EnergiRikekonferansen nok en gang av stabelen i Festiviteten i Haugesund. Årets tema er «Cyber, tech og bærekraft - Hype eller fremtidens verdiskaping?», og en rekke spennende foredragsholdere står på programmet.

EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2019 blir arrangert for 19. gang i Haugesund.Konferansen er nasjonal, og blir betegnet som årets viktigste møtearena for energiaktører, industri, næringsliv, kommuner og akademia da den tar opp aktuelle temaer, belyser fremtidens utfordringer og muligheter samt bidra til økt forståelse mellom ulike aktører innen verdiskapning.

EnergiRike-konferansen byr på kunnskap, gode diskusjoner og gode kontakter. Hovedtema for konferansen i 2019 er «Cyber, tech og bærekraft – Hype eller fremtidens verdiskaping?», og blant dem som kommer for å bidra er Digitaliseringsminister Nikolai Asgrup, Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, Vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund, Senior Cybersecurity Engineer iDNV GL, Elisabeth Haugsbø, TENK-gründer Isabelle Ringnes, Leder for FoU hos Gassco, Anne Berte Jordahl, Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, konsernsjef i Statnett, Auke Lont og RENergi-programmets egen Øyvind Olsen, som skal fortelle om den store hydrogensatsingen i H2 Valley.

Konferansen dekker en rekke forskjellige temaer som blant annet FNs bærekraftmål, det norske og europeiske energimarkedet, fremtidens energikilder, et fullt elektrisk samfunn, teknologi, digitalisering og cybersikkerhet, og hvordan den nye generasjonen nå sitter i førersetet for AS Norge.

Mer info om Energirikekonferansen, herunder påmelding, finner dere her.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland. Medlemmene arbeider i fellesskap for å forankre en allmenn forståelse for den betydning energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.