EnergiRikekonferansen 2019

6. og 7. august går den nasjonale EnergiRikekonferansen nok en gang av stabelen i Festiviteten i Haugesund. Årets tema er «Cyber, tech og bærekraft - Hype eller fremtidens verdiskaping?», og en rekke spennende foredragsholdere står på programmet.

EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2019 blir arrangert for 19. gang i Haugesund.Konferansen er nasjonal, og blir betegnet som årets viktigste møtearena for energiaktører, industri, næringsliv, kommuner og akademia da den tar opp aktuelle temaer, belyser fremtidens utfordringer og muligheter samt bidra til økt forståelse mellom ulike aktører innen verdiskapning.

EnergiRike-konferansen byr på kunnskap, gode diskusjoner og gode kontakter. Hovedtema for konferansen i 2019 er «Cyber, tech og bærekraft – Hype eller fremtidens verdiskaping?», og blant dem som kommer for å bidra er Digitaliseringsminister Nikolai Asgrup, Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, Vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund, Senior Cybersecurity Engineer iDNV GL, Elisabeth Haugsbø, TENK-gründer Isabelle Ringnes, Leder for FoU hos Gassco, Anne Berte Jordahl, Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, konsernsjef i Statnett, Auke Lont og RENergi-programmets egen Øyvind Olsen, som skal fortelle om den store hydrogensatsingen i H2 Valley.

Konferansen dekker en rekke forskjellige temaer som blant annet FNs bærekraftmål, det norske og europeiske energimarkedet, fremtidens energikilder, et fullt elektrisk samfunn, teknologi, digitalisering og cybersikkerhet, og hvordan den nye generasjonen nå sitter i førersetet for AS Norge.

Mer info om Energirikekonferansen, herunder påmelding, finner dere her.

EnergiRike er et samarbeidsorgan for å fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland. Medlemmene arbeider i fellesskap for å forankre en allmenn forståelse for den betydning energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst.

Aktuelt

Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

Viktige avtaler bringer oss nærmere mer klimavennlig energi for næringslivet på Haugalandet.

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår datasenter-avtale med Statkraft.

Smartby for klimamålene

Konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" viste hvordan Haugesund kan inngå i FNs smart cities-prosjekt.