Tar posisjon med H2 Valley

RENergi-programmet lanserer Hydrogen Valley på Haugalandet.

Hovedstadsregionen har Subsea Valley, Bergen har sin maritime klynge. Nå lanseres Hydrogen Valley på Haugalandet.

– Med dette vil vi tydeliggjøre at vi ønsker å ta den ledende posisjonen i Norge på produksjon og utnyttelse av hydrogen som ren energi. Vi jobber rett og slett for at Haugalandet skal bli Norges Hydrogenhovedstad, sier Øyvind Olsen, rådgiver for forretningsutvikling i RENergi-programmet.

Nullutslipp

Hydrogen er det eneste reelle nullutslippsdrivstoffet i tillegg til batterilading, og vil bidra til å kunne nå klimamålet om nullutslipp i transportsektoren. Det eneste som kommer ut bak et hydrogenkjøretøy er helt ren vanndamp. Hydrogen har en rekke bruksområder, blant annet som drivstoff for kjøretøy, til rensing av industriprosesser, reservekraft til kritisk infrastruktur, m.m. Innen transportsektoren kan hydrogen minske miljø- og klimautslippene betydelig. Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. En overgang fra bensin- og diesel- til hydrogenkjøretøy vil dermed også forbedre luftkvaliteten betydelig.

Store eksportmuligheter

Visjonen som ligger bak H2 Valley, er å gjøre prosessindustrien karbonfri og eksportere store mengder hydrogen til Europa gjennom det eksisterende gassrørledningsnettet ut fra Kårstø.

Grønn hydrogen er basert på fornybare energiressurser som vann, vind, sol. Blå hydrogen er basert på naturgass med CO2 fangst, lagring, utnyttelse. Hydrogen kan bidra til avkarbonisering av prosessindustrien (aluminium, mangan, titan, jern, ammoniakk, metanol), og det ligger store muligheter i eksport til store europeiske markeder innenfor husholdning, industri og transport.

Felles løft

– I RENergi-programmet utvikler vi forretningsmulighetene innenfor produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen. Vi har tett kontakt med store, industrielle aktører i arbeidet med å få konkretisert dette, og mulighetene er mange, kanskje spesielt for den maritime delen av leverandørindustrien, sier Olsen.

Aktuelt

Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

Viktige avtaler bringer oss nærmere mer klimavennlig energi for næringslivet på Haugalandet.

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår datasenter-avtale med Statkraft.

Smartby for klimamålene

Konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" viste hvordan Haugesund kan inngå i FNs smart cities-prosjekt.