Skaper grønn vekst i Sauda

Utnyttelse av de industrielle sidestrømmene i Sauda, gir gunstige vilkår for grønn næringsvekst i kommunen.

Eramet Norway Sauda har fått nærmere 12 millioner kroner fra Enova for å teste ut gassmotorer som skal omdanne CO-gassen fra fabrikkpipene til strøm og varme.

I tillegg til dette er det i Sauda satt i gang et stort forprosjekt for å se på hvordan de industrielle sidestrømmene kan utnyttes til grønn vekst i kommunen. Inge Løyning i Sauda Vekst er prosjektleder, og arbeider blant annet sammen med Sauda Fjernvarme og Eramet som leverandører.

– Utgangspunktet og forankringen for forprosjektet er mulighetene som ligger i å løse globale utfordringer og oppnå ambisiøse klimamål. Hvordan er det mulig å utnytte industrielle sidestrømmer som grønne ressurser. Ønsket er å legge grunnlag for grønne vekstnæringer med utgangspunkt i sirkulærøkonomi og bioøkonomi, forteller Løyning.

Industrielt avfall som grønt råstoff

Tidligere har overflødighetsressurser fra industrien som oppvarmet vann og ulike avgasser blitt ansett som unyttig og i mange tilfeller miljøskadelig avfall. Med bistand fra RENergi-programmet arbeider Løyning & co for at sidestrømmene og spillenergien fra Eramet-fabrikken og andre restkilder i Saudasamfunnet kan benyttes som grønt råstoff for andre virksomheter.

– Dette vil ikke bare være positivt for klimaregnskapet til Eramet, det vil også kunne få stor betydning for det omliggende samfunnet. Når vi i tillegg til gode og sentrale arealer, kan tilby varmt vann, friskt vann, oksygen, mengder med elektrisk kraft, så er det de beste forutsetninger for etablerende virksomheter, sier Løyning.

Mange muligheter

Algaepro og Happy Prawns er vekstpartnere i forprosjektet, og Sauda-prosjektet er opptatt av å tilby gode vilkår for produksjon av alger og kongereker med den ressurstilgangen og de mulighetene som det nå tilrettelegges for i kommunen. Det vil også være gode muligheter for å etablere oppdrett, smoltproduksjon og ulike former for tørkeprosesser, veksthus, flisproduksjon og annet.

– RENergi-programmet har vært veldig sentrale i oppstarten av prosjektet, og også sørget for at dette ikke bare begrenser seg til å være et lokalt prosjekt. Gjennom RENergi-programmet har vi fått tilgang på kunnskap til prosess, nye nettverk, andre føringer, koblinger og muligheter. Det har også vært viktig i forbindelse med de ulike søknadsprosessene. RENergi-programmet vil også bistå i avsluttende fase slik at vi får det beste vi kan ut av forprosjektet, forklarer Løyning.

Forprosjektet skal lede frem til et ferdig prospekt på tampen av 2020 over den konkrete muligheten som ligger i utnyttelse av sidestrømmene i Sauda, og vil dermed utgjøre et ferdig og godt utarbeidet beslutningsgrunnlag for etablerende virksomheter.

– Dømt til å lykkes

– Det er jo et grunnliggende faktum at Sauda-samfunnet i dag har ledig kapasitet. Vi har plass i barnehager og på skoler, vi har ledige plasser innenfor handel og næring, og vi har hus og tomter. Dette prosjektet vil gi Sauda-samfunnet andre typer arbeidsplasser enn vi har fra før. Det vil øke vår attraktivitet gjennom å gi oss større valgbarhet, og det vil være en enormt viktig vekstfaktor i årene fremover, sier han.

Tanken er at andre vil ha god nytte av det Sauda kan tilby dem, og at det igjen vil skape vekst.

– Verdien for oss i etableringene ligger i økt aktivitet og arbeidsplasser. Fortrinnet vårt er de økonomiske vilkårene vi gjennom dette prosjektet kan tilby, og ansamling av patriotiske penger. Penger som investeres med hjertet, og ikke med kalkulatoren. Og vi kommer til å lykkes. Jeg vil faktisk si at vi med dette utgangspunktet er dømt til å lykkes, sier Løyning.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.