Smarte byer og bygder

FNs Smart Cities-prosjekt står i fokus når det inviteres til konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» fredag 23. august.

Det grønne skiftet avhenger av at alle beslutningstakere bruker det handlingsrommet de har til å skape størst mulig positiv endring. Det offentlige kan bidra med intensiver som gjør det lettere og regelverk som presser samfunnet i retning av å nå bærekraftsmålene.

– Kommende generasjoner stiller krav til stedet der de skal bo, jobbe og bruke sin fritid. Morgendagens samfunn må oppfylle kravet om bærekraft for å beholde og tiltrekke seg fremtidens innbyggere, sier mulighetsutvikler i Haugaland Vekst, Inger Kallevik Håvik.

Haugesund og regionen som smart city?

Under konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» 23. august blir det blant annet fokus på United Smart Cities, et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling i regi av FN. Over 1000 byer, tettsteder eller regioner har til nå blitt en del av prosjektet, og Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn foreslår at Haugesund og regionen blir medlem i UN Smart Cities, da dette vil gi tilgang for kommunene til verktøy og klimatiltak som gir effekt, i tillegg til redskaper som kan måle hva som virker eller ikke.

– Gjennom nettverket Smart Cities samler et team av internasjonale og lokale eksperter inn data for å utvikle smartbyprofilen – en analyse av regionens ståsted knyttet til bruken av smart teknologi. Her vil man blant annet vurdere økonomi, energi, transport, helse, skole og styresett. En smartregion er en region som benytter teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne, og driften av samfunnet mer produktivt. Det handler om å gjøre kommunale tjenester smartere. I noen tilfeller betyr det for eksempel bruk av sensorer, kunstig intelligens og innsamling/analyse av stordata, forteller Kallevik Håvik.

Smart og bærekraftig

Til konferansen er blant andre Kari Aina Eik som leder FNs arbeid med å utvikle smarte og bærekraftige byer, invitert.

– Eik skal snakke om hva FN er opptatt av når det kommer til bærekraft by- og samfunnsutvikling, og hvordan Smart and Sustainable Cities kan det være et nyttig verktøy for norske kommuner, forteller Kallevik Håvik.

Simulering som beslutningsverktøy

I tillegg kommer Joel Mills for å snakke om Augmented City. Kallevik Håvik forteller at Mills vil gi et innblikk i hvordan data kan brukes til visualisering og simulering, og hvordan det kan være et verktøy i å tenke nytt om å sikre kvalitet i beslutningsprosesser, blant annet i forbindelse med prioriteringer rundt by- og stedsutvikling.

Erfaringer fra nye Ålesund

Nye Ålesund kommune er blant de første byregionene i Norge som er tatt opp i FN-nettverket, og under konferansen vil de dele av sine erfaringer.

– Nye Ålesund vil gi et innblikk i hvorfor og hvordan kommunen har valgt bærekraftsmålene som utgangspunkt for utvikling av den nye kommunen og regionen, forteller mulighetsutvikleren i Haugaland Vekst.

Det blir også presentert lokale eksempler fra regionen.

Konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» finner sted 23. august kl. 09.00 – 13.00 i Lille Maritim i Haugesund.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom RENergi-programmet, Haugaland Vekst og Haugesund kommune.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.