Norges hydrogenhovedstad

RENergi-programmet presenterte H2 Valley-satsingen under EnergiRike-konferansen i Haugesund.

Den årlige EnergiRike-konferansen i Haugesund har i år blant annet fokusert på Cybertech, energiutveksling med Europa, energisamarbeid for et bedre klima, og virkemiddelapparatets rolle for en bærekraftig utvikling og strategi for sirkulærøkonomi.

Flere innledere under EnergiRike-konferansen hadde allerede pekte på hvordan den økte elektrifiseringen vil gi Europa et stort energibehov. Økt elektrifisering vil kreve at fossile brensler i industri og transport blir erstattet av nye energi-kilder, som hydrogen. Under overskriften «Fremtidens energikilder» fortalte Øyvind Olsen om RENergi-programmets hydrogen-satsing H2 Valley.

Hydrogen for Europas økte energibehov

– Hvordan kan vi skape industriell vekst og omstilling inn mot det grønne skiftet, og sikre en betydelig effekt på klimaregnskapet? På Haugalandet har vi naturressursene og infrastrukturen som kan legge til rette for storeksport av hydrogen, sa Olsen.

RENergi-prosjektet H2 Valley har fokus på grønn og blå hydrogen, avkarbonisering av prosessindustrien, forretningspotensialet som ligger i eksport av hydrogen til Europa.

– Hvordan skal Europa dekke det store energibehovet sitt de neste årene når paradokset er at de fornybare prosjektene kun klarer å dekke ca 10% av dette energibehovet?

En rekke nye rapporter viser hvilke muligheter hydrogen gir i denne sammenhengen, og RENergi-programmet har som mål å gjøre Haugalandet til Norges hydrogen-hovedstad.

Olsen pekte på de viktigste verdidriverne for storskala hydrogen i industri og energisystemer:

  • Utnytte innsatsfaktorer med lavere verdiskapende potensiale (fossile og biologiske ressurser)
  • Utnytte klimagasser i verdiskapende prosesser
  • Utnytte eksisterende H2 verdikjeder for produksjon og distribusjon
  • Utnytte infrastruktur med høye sikkerhetskrav og H2-toleranse (energi, industri, husholdning)
  • Storvolum markedssegmenter tilrettelagt for lave H2 distribusjonskostnader.

Hydrogen til produksjon av fornybart flydrivstoff

En av partnerne i RENergi-programmet er BioFuel Development. Det norske selskapet planlegger storstilt produksjon av biodrivstoff i Haugaland Næringspark i Tysvær.

– Fabrikken vil bli et gigantisk sirkulærøkonomiprosjekt, og tar tak i to viktige globale utfordringer: Produksjon av fornybart drivstoff til luftfarten og reduksjon av det voksende globale avfallsproblemet. BioFuel Development har som mål å bidra til å nå klimamålene gjennom produksjon av biodrivstoff til fly ved å benytte husholdningsavfall som råstoff. Anlegget på Gismarvik vil ha en kapasitet på 2000 tonn avfall pr dag, noe som tilsvarer 33% av alt husholdningsavfall i Norge. Til dette trenger fabrikken 72 000 tonn hydrogen pr år, forklarte Olsen.

Han understreket at store volum og utnyttelse av etablert infrastruktur vil redusere hydrogen-kostnadene.

– Vi ser ikke på de små tiltakene for å gjøre verden grønn, vi ser på de store, avsluttet han.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.