Smartby for klimamålene

Som smartby kan Haugesund få unike verktøy for å nå klimamålene. Under konferansen "Smarte og grønne byer og bygder" ble det kjent at en historisk avtale nå er signert med FN.

Haugaland Vekst, Haugesund kommune og RENergi-programmet stod bak konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» i Lille Maritim fredag. Fokus var blant annet på United Smart Cities, et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling i regi av FN.

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn åpnet konferansen med å fortelle at kommunen har inngått historisk avtale med FNsammen med vennskapskommunen Emden i Tyskland om en felles satsing på «Grønn energiteknologi og digitalisering». Haugesund ble også tilbudt å bli pilotby i FN-satsingen fornybare og smarte byer (U4SSC) som én av fem byer, noe som også er besluttet i formannskapet.

Dette vil gi tilgang for kommunene til verktøy og klimatiltak som gir effekt, i tillegg til redskaper som kan måle hva som virker eller ikke.

Apell fra ungdommen

Som oppspark for konferansen manet Tiril Hugvik fra Haladsvang skole til handling på vegne av ungdommen.

– Hvem skal redde fremtiden vår? Klima er vår generasjonskamp, nå har vi 11 år på oss til å kutte klimautslippene, det er en stor jobb, men dere har makten til å redde fremtiden vår. Bruk makten til å ta riktige valg for kloden, oppfordret Hugvik.

Hun understreket at hun var stolt over å få være med på konferansen.

– Det betyr at vi har blitt hørt, og at vi ikke er alene. Jeg har tro på min by Haugesund. Uten en start aldri får en slutt, understreket hun.

FNs smart cities

FNs 11. bærekraftsmål handler om “Sustainable cities and communities», og gjennom nettverket Smart Cities samler FN  internasjonale og lokale eksperter inn data for å utvikle smartbyprofilen – en analyse av regionens ståsted knyttet til bruken av smart teknologi. Her vil man blant annet vurdere økonomi, energi, transport, helse, skole og styresett. En smartregion er en region som benytter teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne, og driften av samfunnet mer produktivt. Det handler om å gjøre kommunale tjenester smartere. I noen tilfeller betyr det for eksempel bruk av sensorer, kunstig intelligens og innsamling/analyse av stordata.

Kari Aina Eik leder FNs arbeid med å utvikle smarte og bærekraftige byer, og på konferansen fortalte hun hva FN er opptatt av når det kommer til bærekraft by- og samfunnsutvikling, og hvordan Smart and Sustainable Cities kan det være et nyttig verktøy for norske kommuner.

– Smart cities handler om «core infrastructure” og nye måter å strukturere utfordringene på. Vi må ha en helhetlig tilnærming til smartby-satsingen. Det handler om innsamling av data, læring, digitalisering, integrering av teknologi, finansering, og det å engasjere innbyggerne. Her må vi arbeide sammen, og lokal næringsinvolvering er helt avgjørende. FN har et mål om å ha inngått samarbeid med 2000 smartbyer i løpet av neste år, og mye av nøkkelen ligger i samarbeid på tvers av byer og næringer, sa Eik.

Kari Eiks presentasjon: Smart Cities

Simulering som nyttig beslutningsverktøy

Joel Mills fra Offshore Simulator Centre viste hvordan avanserte visuelle datasimuleringer vil være en game changer for å nå bærekraftsmålene. Som mennesker forholder vi oss til grafisk informasjon, og Mills viste hvordan man med bruk av big data og avanserte digitale simuleringsverktøy kan bidra til å skape bedre beslutningsgrunnlag. Gode simuleringsverktøy kan vise oss hvordan ulike faktorer påvirker hverandre, og hvilken effekt ulike løsningsalternativer vil kunne gi.

– Med hjelp av digitale grafiske tvillinger av de ulike smartbyene, vil man kunne få en unik oversikt over de forskjellige dimensjonene ved byene, og analysere og visualisere konsekvenser av de valgalternativene man har, forklarte Mills, og viste hvordan man for eksempel kan sammenlikne luftkvalitetsdata, støydata og trafikkdata, og hvordan ulike tiltak gir ulik effekt.

Joel Mills presentasjon: AugmentCity

Erfaringer fra nye Ålesund

Fungerende rådmann i Nye Ålesund kommune, Bente Glomset Vikhagen, fortalte hvordan de har jobbet med bevisstgjøringsprosesser i forbindelse med smartby-statusen, og hvordan de skal bruke simulering i en rekke planprosesser fremover.

– Viktigere enn noe annet, er at vi er avhengige av tett samarbeid mellom næringsliv, akademia og kommunen. Kommunen kan ikke gjøre dette alene, så det er viktig å få med andre aktører. Mange av bærekraftsutfordringene krever at man setter seg ned sammen for å løse dem, og det handler ikke så mye om å være vinnende bedrifter, som å være bedrifter i et vinnende økosystem. Vi har fått en utfordring av FN om å etablere Nord Europas første smarte city lab. Til nå har 20 partnere signert intensjonsavtale med oss, og vi håper Haugesund også vil bli med på dette, sa Vikhagen.

Bente Glomset Vikhagen presentasjon: Nye Ålesund

Konferansen «Grønne og smarte byer og bygder» bød på en rekke forskjellige perspektiver på hvordan man kan nå bærekraftsmålene. Her er resten av presentasjonene fra konferansen:

Vigleik Winjes presentasjon: Regionssenteret Haugesund

John-Fredrik Rongsvåg presentasjon: Mulighetens Aksdal

Christian Herheims presentasjon: Klimapartnere

Tone Brekkes presentasjon: HVL

Inge Løynings presentasjon: Grønn vekst i Sauda

Ingrid Ebnes presentasjon: Klimanettverk

Jannicke Kvarvens presentasjon: Rett kompetanse til rett tid

Stein Inge Morisbaks presentasjon: Grønnere og smartere med Haugaland Kraft

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.