Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark inngår samarbeidsavtale med Statkraft om å tiltrekke storskala datasentre til Haugalandet.

Haugaland Næringspark disponerer rundt 5.000 dekar (mål) ferdigregulert næringsareal for industriutvikling. Statkraft har inngått avtale om å utvikle og markedsføre 600 dekar rettet mot storskala datasenteretableringer, skriver de i en felles pressemelding.

Haugaland Nærinsgpark ligger på Gismarvik i Tysvær kommune. Regionen midt på Vestlandet har etablert et strategisk næringssamarbeid for å bygge muskler i kampen om de nye industrietableringene. RENERGI-programmet har som målsetting å sikre økt verdiskaping og nye arbeidsplasser ved å tiltrekke energi- og arealkrevende industrier. Næringsparken er plassert i et sterkt industrimiljø med Gassco/Equinor sitt prosessanlegg på Kårstø, og Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy som naboer. Parken er lokalisert mellom to av Norges største byer og har et unikt logistikkutgangspunkt ved havet og langs de store samferdselsårene. Næringsparken har en grønn profil og med ekstra fokus på å utnytte sirkulære ressurser.

Vil bli datasenternasjon

Norske myndigheter utarbeidet i 2018 en egen strategi for hvordan Norge skal etablere seg som datasenternasjon.  Den økende mengden data som samfunnet trenger og må ha kompetanse på i behandlingen av, gjør at dette er et viktig satsingsområde. Norge trenger nye næringer og arbeidsplasser.

– Haugaland Næringspark har en sentral beliggenhet på Vestlandet, og har en beskaffenhet vi mener vil kunne være av interesse for både nasjonale og internasjonale datasenteraktører. Næringsparken selv, dets kommunale eiere og Haugaland Kraft har alle vært svært positive til dette prosjektet, og vi ser frem til å arbeide sammen for å lykkes i å tiltrekke denne nye industrien til Norge og Vestlandet, sier leder for Statkraft sin satsing på datasenter, Atle Haga. Statkraft solgte tidligere i år en stor tomt til Google i Telemark.

– Dette  betyr nye grønne arbeidsplasser til Norge og til regionen vår. Målet er å styrke teknologimiljøer og økt satsing på digitalisering. Med Statkraft på laget får vi en ekstra muskel rettet mot denne satsingen, også internasjonalt, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Ny fiberkabel til England

Haugaland Kraft og samarbeidspartnere bygger i tillegg en 700 km lang fiberkabel over Nordsjøen til England. Euroconnect-1 vil styrke regionens og Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre.

– Vi har alle forutsetninger for å møte kravene som internasjonale datasenteraktører stiller når de velger nye lokasjoner, nærhet til sjø for kjøling, grønn energi, fiber og annen nødvendig infrastruktur for denne type industri. I samarbeid med Statkraft har vi en klar ambisjon om å tiltrekke grønn, kraftkrevende industri med behov for store arealer, sier Fjeld.

 

 

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.