Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

En ny kraftledning skal gi næringslivet på Haugalandet mer klimavennlig energi. Nye avtaler mellom Statnett og Gassco og Haugalandet Næringspark legger grunnlaget for en konsesjonssøknad som vil bli sendt i løpet av første kvartal.

Gassco og Haugalandet Næringspark har inngått utredningsavtaler med Statnett for å legge til rette for økt kraftoverføringskapasitet til Haugalandet. Avtalene innebærer at organisasjonene har forpliktet seg til å bidra til utviklingen av den nye kraftledningen. Nå vil Statnett søke om konsesjon for å bygge en ny kraftledning til Haugalandet. Konsesjonssøknaden vil etter planen være klar til våren.

Utvikling av nytt næringsliv og elektrifisering av eksisterende virksomhet krever mer kraft. Da er det behov for mer overføringskapasitet inn til regionen.

– Vi ser mange spennende planer om elektrifisering og ny næringsvirksomhet på Haugalandet. Med en ny kraftledning til Haugalandet på plass, kan næringslivet vokse og skape nye arbeidsplasser basert på klimavennlig energi. Elektrifisering er en viktig del av klimasatsingen. Vi er glade for avtalene med Gassco og Haugalandet Næringspark, og vi er klare for å gjøre vår del av jobben, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Mulig økt elektrifisering på Kårstø

Gassco sitt mål er å sikre verdiskaping fra norsk sokkel og forvalte naturressursene på best mulig måte. I arbeidet for å nå dette målet er vi opptatt av å drive energieffektivt og med lave utslipp.

Gassco er operatør for gassbehandlingsanlegget på Kårstø, som er delvis elektrifisert.

-Vi utreder nå muligheten for å øke andelen elektrisk drift av anlegget for å ytterligere redusere CO2-utslippet. Dette vil medføre et økt kraftbehov, og derfor støtter Gassco Statnetts utredningsarbeid for å øke kraftoverføringskapasiteten til Haugalandet, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco.

Nye næringsmuligheter i Gismarvik

Haugaland Næringspark AS, lokalisert i Tysvær kommune, er et av Norges største ferdig regulerte næringsareal på 5.000 dekar, tilrettelagt med grønn fornybar energi og for fremtidens arbeidsplasser.

Næringsparken er i gang med store energi- og arealkrevende industrietableringer som setter høye krav til miljø, industrikompetanse og infrastruktur.  Dette er etableringer innenfor prosessindustri, teknologiproduksjon, datasenter og bioenergi, og som vil gi grønn vekst til Norge og Vestlandet.

-Vi har flere spennende interessenter som ønsker å etablere seg med ny næringsvirksomhet i regionen. Vi er glade for at vi nå kan videre med disse planene. Tilgang på kraft er en viktig forutsetning for fremtidens grønne næringer, sier daglig leder Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark.

Ytterligere næringsutvikling gir behov for flere tiltak

Statnett er kjent med at det foreligger mulige planer om opp mot 1700 megawatt (MW) økt forbruk på Haugalandet, som langt overstiger dagens kapasitet. Med ny ledning på plass, er det kapasitet til å knytte de kjente forbruksplanene til Gassco og Haugalandet Næringspark til strømnettet. Statnett følger utviklingen i regionen, og vurderer å starte planlegging av neste trinn i nettutviklingen på Haugalandet i 2020.

-Vi ønsker å utvikle nettet i takt med de behovene som oppstår, og det er derfor viktig at vi blir kontaktet i tide til at vi kan lykkes med det, sier Vardheim.

 Klare for å søke konsesjon

Statnett planlegger å søke konsesjon for den nye kraftledningen til Haugalandet i løpet av våren 2020. Statnett vil søke om en ny kraftledning fra enten Matre eller Sauda til Gismarvik på Haugalandet. Det var i en konseptvalgutredning i 2015 at kraftledningen først ble vurdert, og i 2017 meldte Statnett om planene til myndighetene. Da var planene med forslag til program for konsekvensutredninger på høring i kommuner som kunne bli berørt av planene. Det ble også avholdt flere informasjonsmøter for aktører høsten 2018.

-Med utredningsavtalene på plass, vil vi i Statnett søke konsesjon. Vi kan være klare til å starte byggearbeidene så snart vi har alle tillatelser på plass. Skulle det være flere planer for ny næring i området fremover, vil vi også se på ytterlige kapasitetsutvidelser i neste trinn, sier Vardheim fra Statnett.

ELEKTRISKE: F.v.: ordfører i Tysvær Sigmund Lier, ordfører i Vindafjord Ole Johan Vierdal, varaordfører i Haugesund Trine Meling Stokland, Lisbeth Kallevig, daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld og konserndirektør hos Statnett Elisabeth Vike Vardheim.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.