Mohn åpnet Partnerkonferansen

Ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn åpnet RENergi-programmets partnerkonferanse i dag. Han manet næringslivet i regionen til å ta ledelsen, stå sammen og utnytte de unike mulighetene vi har.

– Vi har alltid levd av havet, og kommer til å fortsette med det i fremtiden også. I tillegg har vi mye industri og energiproduksjon i regionen vår. Tilsammen utgjør dette vår infrastruktur, og vi er godt stilt for fremtiden, sa Mohn.

Mohn var åpen om at olje og gass kommer til å fases ut, om enn om noen år. Poenget er at det er andre energiformer som vil overta i fremtiden.

– Vi er klare for skiftet!

– Vi er veldig klar for dette skiftet i vår regionen vår. Det er behov for mer energi. Mye av dagens energibehov dekkes av vannkraft fra fossene våre. I fremtiden vil vi også trenge hydrogen, amoniakk, biogass, sol, vind – og nye kilder vi enda ikke kjenner til. Vår skipsfart eller allerede godt i gang. Båter er bestilt på amoniakk, mens andre er klare for hydrogen. Batteripakker installeres i en rekke båter for å redusere fossilt brennstoff. Vindkraft vil bli viktig for regionen vår, med fokus på flytende havvindmøller.

Siktemålet er å redusere utslippene med minimum 40% innen 2030. Skipsflåten skal redusere utslippene sine med 50% innen 2050, og innen 2100 skal alt være borte.

– Vi er helt nødt til å tenke alternativt. Næringslivet på Haugalandet og i Sunnhordland har tenkt lenge, og mange er i full gang. Aibel hadde ved årsskiftet nå hele 40% av sine inntekter innenfor fornybar-segmentet, og flere andre er på god vei, sa Mohn.

Flytende havvind blir viktig

Mohn pekte på de enorme mulighetene for regionen som ligger i flytende havvind.

– Vi må ha på plass utbyggingen av en flytende vindpark på Utsira Nord, for skal vi være ledende må vi ha et hjemmemarked, en industriell havvindpark. Havvind og energi er store satsingsområder som kommunene i regionen vår står sammen om. I tillegg har halvparten av oss skilt ut Haugaland Næringspark fra Haugaland Kraft, og har som mål at den skal bli Norges største grønne næringspark. Da trenger vi strøm. Sammen med Haugaland Kraft, Gassco, RENergi-programmet med flere har vi nå sikret oss en kabel med 420kw til regionen. Trolig vil vi trenge enda mer kraft, forhåpentligvis kan vi få den fra Utsira Nord, håper Mohn.

Næringslivet må melde seg på!

Målet med RENergi-progammet er å få frem et cluster med bedrifter innenfor grønn energi og sekulærøkonomi. Målet er å fange opp spillenergien fra industrien og omdanne den til en grønn og kortreist ressurs. Miljøskadelig avfall fra én næring blir dermed en grønn energiressurs for andre næringer.

– Nå er grunnlaget lagt gjennom godt arbeid fra kommunene gjennom flere. Nå ligger alt til rette for at næringslivet selv kan ta ledelsen. Vi må vinne kappløpet mot andre regioner, og om næringslivet nå kan stå sammen, slik kommunen har gjort og fortsatt gjør, så har vi alle muligheter for å få dette til, sa Mohn.

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.