– Vi må tenke større!

Olav Linga oppfordret RENergi-partnerne til å våge å tenke større.

Haugaland Kraft støtter RENergi-programmet både faglig og øknomisk. Hvordan kan de bidra til å utløse storindustri? Direktør Olav Linga dro partnerne gjennom det han så som regionens sterke og svake sider.

– Det som trekker opp er at vi har store regulerte arealer, som Haugaland Næringspark. Vi har moderne havneområder gjennom Karmsund Havn, og vi har flyplass. Vi har prosesskonpetanse gjennom Kårstø og Hydro, industrikompetanse ved Kværner og Aibel og vi har strøm, nett og fiber gjennom Haugaland Kraft, sa Linga.

Linga savner imidlertid tydelige og forankrede vedtak og målsettinger for regionen. Og har vi investeringsvillig kapital?

– Vi har for mange særinteresser som jobber i ulike retninger. Vi må være mer rause, dra lasset sammen og unne hverandre suksess. Vi må få sikret en god nok veistruktur, og må derfor få landet nye E-134 og E39. Vi opplever en demografisk endring, folketallet flater ut og vi har ingen vekst. Vi må også bli flinkere til å holde på kompetansen fra høyere utdannelse.

Han var også tydelig på at vi må ta det grønne skiftet innover oss, og ha det som grunnmuren vår. Det er nemlig her veksten kommer, mente han. Den største oppfordringen er imildertid å våge mer.

– Vi tenker ikke stort nok! Og vi må tenke langsiktig, og sette tydelige mål. Potensialet forsvinner når vi tenker for smått. Det handler om å tørre, for vi kan absolutt få ting til, om vi arbeider sammen, avsluttet Linga.

 

Aktuelt

Mer kraft til Haugalandet

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje!

Haugalandet som Silicon Bay

Thorhild Widvey ser store grønne muligheter, om regionen samarbeider strategisk.

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Hydrogen blir en viktig del av Europas klimaløsning, og Gassco kan distribuere til kontinentet.