Regionalt energisamarbeid

Oljekrisen ga både myndigheter og næringsliv en stor utfordring. De måtte tenke annerledes og finne nye måter å drive samfunnsutvikling og økonomisk vekst på. Prosess- og energiindustrien med tilhørende miljøer står for en meget stor andel av verdiskaping og sysselsetting i regionen Sunnhordland og Haugalandet. I tillegg til oljekrisen står næringen overfor store omstillinger med […]

EnergiRikekonferansen 2019

EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2019 blir arrangert for 19. gang i Haugesund.Konferansen er nasjonal, og blir betegnet som årets viktigste møtearena for energiaktører, industri, næringsliv, kommuner og akademia da den tar opp aktuelle temaer, belyser fremtidens utfordringer og muligheter samt bidra til økt forståelse mellom ulike aktører innen verdiskapning. EnergiRike-konferansen byr på kunnskap, […]