Skaper grønn vekst i Sauda

Eramet Norway Sauda har fått nærmere 12 millioner kroner fra Enova for å teste ut gassmotorer som skal omdanne CO-gassen fra fabrikkpipene til strøm og varme. I tillegg til dette er det i Sauda satt i gang et stort forprosjekt for å se på hvordan de industrielle sidestrømmene kan utnyttes til grønn vekst i kommunen. […]