Mer kraft til Haugalandet

Statnett i har i dag sendt inn konsesjonssøknad på ny 420 Kv – kraftlinje til Haugalandet. Den planlagte kraftlinjen vil i første omgang gi 500MW og vil lande i en ny transformatorstasjon i Haugaland Næringspark. Tidligere i år ble det kjent at Haugaland Næringspark og Gassco har inngått utredningsavtaler med Statnett for den nye linjen. – Vi […]

Haugalandet som Silicon Bay

Tidlige olje- og energiminister Thorhild Widvey har i dag en rekke styreverv, blant annet styreledervervet i Statkraft. Hun kjenner regionen godt, og hadde under RENergi-programmets partnerkonferanse klare tanker om hvordan vi bør posisjonere oss. Mangler en felles strategi – Gjennom rike naturresurser og fremoverlente innovative leder har Haugalandet og Sunnhordland store muligheter. Men regionen mangler […]

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Fornybar energi er en viktig del av klimaløsningen, og vil stå for 38% av Europas energibruk i 2040. Hva så med de resterende 62%? – Vi er overbevist om at hydrogen vil komme til å spille en sentral rolle. Det er hydrogen som sammen med fornybart vil stå for avkarboniseringen av Europa, sa Øyvind Olsen […]

– Vi må tenke større!

Haugaland Kraft støtter RENergi-programmet både faglig og øknomisk. Hvordan kan de bidra til å utløse storindustri? Direktør Olav Linga dro partnerne gjennom det han så som regionens sterke og svake sider. – Det som trekker opp er at vi har store regulerte arealer, som Haugaland Næringspark. Vi har moderne havneområder gjennom Karmsund Havn, og vi har […]

Mohn åpnet Partnerkonferansen

– Vi har alltid levd av havet, og kommer til å fortsette med det i fremtiden også. I tillegg har vi mye industri og energiproduksjon i regionen vår. Tilsammen utgjør dette vår infrastruktur, og vi er godt stilt for fremtiden, sa Mohn. Mohn var åpen om at olje og gass kommer til å fases ut, […]

Ny giv for den elektriske fremtiden på Haugalandet

Gassco og Haugalandet Næringspark har inngått utredningsavtaler med Statnett for å legge til rette for økt kraftoverføringskapasitet til Haugalandet. Avtalene innebærer at organisasjonene har forpliktet seg til å bidra til utviklingen av den nye kraftledningen. Nå vil Statnett søke om konsesjon for å bygge en ny kraftledning til Haugalandet. Konsesjonssøknaden vil etter planen være klar […]

Samarbeider for storskala datasenter

Haugaland Næringspark disponerer rundt 5.000 dekar (mål) ferdigregulert næringsareal for industriutvikling. Statkraft har inngått avtale om å utvikle og markedsføre 600 dekar rettet mot storskala datasenteretableringer, skriver de i en felles pressemelding. Haugaland Nærinsgpark ligger på Gismarvik i Tysvær kommune. Regionen midt på Vestlandet har etablert et strategisk næringssamarbeid for å bygge muskler i kampen […]

Smartby for klimamålene

Haugaland Vekst, Haugesund kommune og RENergi-programmet stod bak konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» i Lille Maritim fredag. Fokus var blant annet på United Smart Cities, et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling i regi av FN. Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn åpnet konferansen med å fortelle at kommunen har inngått historisk avtale med FNsammen med vennskapskommunen […]

Norges hydrogenhovedstad

Den årlige EnergiRike-konferansen i Haugesund har i år blant annet fokusert på Cybertech, energiutveksling med Europa, energisamarbeid for et bedre klima, og virkemiddelapparatets rolle for en bærekraftig utvikling og strategi for sirkulærøkonomi. Flere innledere under EnergiRike-konferansen hadde allerede pekte på hvordan den økte elektrifiseringen vil gi Europa et stort energibehov. Økt elektrifisering vil kreve at […]