Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Fornybar energi er en viktig del av klimaløsningen, og vil stå for 38% av Europas energibruk i 2040. Hva så med de resterende 62%? – Vi er overbevist om at hydrogen vil komme til å spille en sentral rolle. Det er hydrogen som sammen med fornybart vil stå for avkarboniseringen av Europa, sa Øyvind Olsen […]