Haugalandet som Silicon Bay

Tidlige olje- og energiminister Thorhild Widvey har i dag en rekke styreverv, blant annet styreledervervet i Statkraft. Hun kjenner regionen godt, og hadde under RENergi-programmets partnerkonferanse klare tanker om hvordan vi bør posisjonere oss. Mangler en felles strategi – Gjennom rike naturresurser og fremoverlente innovative leder har Haugalandet og Sunnhordland store muligheter. Men regionen mangler […]

Hydrogen – en viktig del av klimaløsningen!

Fornybar energi er en viktig del av klimaløsningen, og vil stå for 38% av Europas energibruk i 2040. Hva så med de resterende 62%? – Vi er overbevist om at hydrogen vil komme til å spille en sentral rolle. Det er hydrogen som sammen med fornybart vil stå for avkarboniseringen av Europa, sa Øyvind Olsen […]

– Vi må tenke større!

Haugaland Kraft støtter RENergi-programmet både faglig og øknomisk. Hvordan kan de bidra til å utløse storindustri? Direktør Olav Linga dro partnerne gjennom det han så som regionens sterke og svake sider. – Det som trekker opp er at vi har store regulerte arealer, som Haugaland Næringspark. Vi har moderne havneområder gjennom Karmsund Havn, og vi har […]

Mohn åpnet Partnerkonferansen

– Vi har alltid levd av havet, og kommer til å fortsette med det i fremtiden også. I tillegg har vi mye industri og energiproduksjon i regionen vår. Tilsammen utgjør dette vår infrastruktur, og vi er godt stilt for fremtiden, sa Mohn. Mohn var åpen om at olje og gass kommer til å fases ut, […]